Avís legal

1. Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

POC 3 Velòdrom d’Horta S.L
NIF: B67470971
PASSEIG VALL D’HEBRON 185-201 08035 BARCELONA

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 46991, foli 183 i full 537487

Pot contactar amb el Velodrom Municipal d’Horta a l’adreça de correu electrònic info@velodrom.cat

2. Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal de Velodrom Municipal d’Horta atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

El comprador declara conèixer les característiques essencials del producte adquirit, d’acord les característiques assenyalades en la pàgina web. Així mateix el comprador declara:

a) Ser major d’edat, segons el que recull la legislació que li sigui aplicable per raó de naixement o residència.
b) Ser titular de la targeta amb la qual es realitza el pagament.
c) Tenir consentiment exprés de recepció en lloc d’enviament.
d) L’exactitud i veracitat de totes les dades aportades. Tenir cocció de la composició i formes d’ús dels productes.

3. Accés i Seguretat

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de l’portal. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari registrat es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En el cas que l’usuari registrat conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Velodrom Municipal Horta ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Velodrom Municipal d’Horta, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Velodrom Municipal d’Horta es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Velodrom Municipal d’Horta no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. La propietat intel·lectual

Les marques, a els logotips, a els gràfics, fotografies, animacions, vídeos i textos inclosos a el portal http://www.velodrom.cat formin part de la Propietat intel·lectual i industrial de Velodrom Municipal d’Horta o dels Seus Col·laboradors i no podran ser reproduïts, utilitzats o representats sense l’Autorització expressa de Velodrom Municipal d’Horta sota pena de Diligències judicials.

5. Exclusió de garanties i responsabilitats

Velodrom Municipal Horta no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l’portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. Modificacions

Velodrom Municipal d’Horta es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma.

7. Polítiques de devolució

Es podrá realitzar l’anulació de la vostra reserva amb un període superior a 48 hores d’antelació comptant des de la data de la reserva.

L’import de la devolució es realitzará en la mateixa forma en la qual es va fer el pagament.


8. Polítiques de privacitat

POC 3 Velòdrom d’Horta S.L garantitza que totes les dades recollides seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com els seus reglaments de desenvolupament.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de dades, per favor, dirigiu-vos a POC 3 Velòdrom d’Horta S.L per correu, E-mail, o inclús telefonicament, on l’atendrem per solucionar la seva consulta.


9. Polítiques de cookies

Utilitzem cookies propies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-vos publicitat  relacionada amb les vostres preferències mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continua navegant, considerarem que n’acepta l’ús.